آموزش پورتال دوران

در راستای ارائه خدمات بهتر به مشتریان گرامی و خدمات پس از فروش مناسب، گروه دوران اقدام به برگزاری دوره های آموزش پورتال به صورت حضوری نموده است. بدیهی است گذراندن این دوره ها به مشتریان کمک خواهد کرد که به سهولت از پورتال دوران استفاده نمایند. این دوره ها شامل آموزش مقدماتی پورتال و پیشرفته (شامل فرم ساز) می باشد و مشتریان گرامی می توانند در این دوره ها به صورت رایگان حضور یابند. دوره ها بصورت ماهیانه در محل شرکت دوران برگزار می شود و زمان برگزاری آنها طبق جدول ذیل می باشد. در صورت تمایل برای شرکت در دوره آموزشی حداقل دو هفته قبل از تاریخ های ذکر شده، تعداد و نام نفرات شرکت کننده در کلاس را طی نامه کتبی به این شرکت اعلام نمایید. ظرفیت کلاس ها محدود می باشد و اولویت با کسانی است که سریعتر ثبت نام نمایند.

دوره های آموزشی فصل پاییز , زمستان 1396

ردیف تاریخ روز ساعت دوره
1 96/07/24 دو شنبه 9 الی 14 مقدماتی
 2  96/08/08  دو شنبه
 9 الی 14
 مقدماتی و پیشرفته
 3  96/09/06 دو شنبه
 9 الی 14
 مقدماتی
 4  96/09/13 دو شنبه
 9 الی 13
 مقدماتی
 5  96/10/11 دو شنبه
 9 الی 13
 مقدماتی
6  96/10/19 سه شنبه
 9 الی 13
 مقدماتی
7  96/10/26 سه شنبه
 9 الی 13
 مقدماتی
 8  96/11/17 سه شنبه
 9 الی 13
 مقدماتی
 9  96/12/15 سه شنبه
 9 الی 13
 مقدماتی

DOURAN Portal V4.0.3.0

V4.0.3.0